Forlæns eller baglæns

Bakspejl

Mål skaber vaner, altså de gode af dem, kommer ofte som resultat af målsætning. Vi sætter nogle mål for os selv, og for at have en chance for at nå dem prøver vi at lave nogle vaner. Det er fint nok, sådan skal det være. Men for at holde vaner og nå målsætningen, er det ikke nok bare at se ud ad forruden, vi er nødt til også at kikke ud ad bagruden.

sidespejl

Mål og vaner

For at være motiveret til at nå vores mål, har vi brug for nogle succeshistorier. Hvis det hele bliver et stort jammer, med alle de ting vi ikke fik nået, så forsvinder motivationen hurtigt.

De vaner, du forsøger at tillægge dig, skal sørge for, at du når dine delmål, så summen af vanerne peger i retning af dit endelige mål. Eller sagt på en anden måde, når du har sat dig dit store mål, skal du bryde det ned i mindre mål, som alle har en vane eller handling knyttet til sig og som sørger for, at når disse enkeltvis nås, opnås det samlede mål.

Tracker

Men alt dette er fremad rettet tænkning. Det er planlægning og, måske sagt lidt negativt, kun drømme. Når du nu begynder at leve efter målene ved hjælp af dine nye vaner, så er det først, at du finder ud af om det virker. Og for at finde ud af det, er du nødt til at se bagud. Og det er ikke nær så sjovt som at se fremad, for nu er det regnskabets time. Kan du holde delmålene? Virker vanerne? Er du på vej mod dit hovedmål?

For at kunne følge op, skal du have en ”tracker”. Du skal holde styr på dine daglige mål, og kunne se om du har holdt dem.

Målafvigelse

Lad os prøve at se på nogle faktiske delmål, som kan styres ved vaner.

Et delmål på vej mod en bedre kondition, kunne være at cykle til arbejde hver dag. Men bilen eller det offentlige lokker hver dag, og der skal ikke meget til for undskyldningen, for at droppe cyklen i dag, tager over. Trackeren kunne være magneter på køleskabet. For hver dag du cykler, flytter du en magnet fra venstre side hen på højre side. Når ugen er gået ser du baglæns – hvor mange magneter sidder på højre side? Sidder de der ikke alle sammen, skal du tænke baglæns og huske, hvad der gik galt. Var det motivationen? (Hvad gør du ved det). Var det praktiske forhindringer? (Kan du ændre rutiner, så det ikke opstår). Var der forglemmelse? Havde du f.eks. fået alt dit almindelige tøj på, inden du huske at tage det varmere cykeltøj på? Så kunne du f.eks. flytte rund på tøjet om aftenen inden sengetid.

Vanerevision

Ved at se bagud kan du se om dine delmål og vaner virker. Gør de det ikke, skal der måske ændres vaner. Eller hvis de er helt urealistiske, skal der måske planægges på en anden måde, hvis hovedmålet skal nås.

Det er vigtigt at være konstruktiv og arbejde med opfølgningen og ikke bare vente en måned og finde ud af at hovedmålet ikke er nået, med deraf følgende depression, frustration og fremtidig modvilje mod mål.

Vaner skal blive en vane hvis de skal hjælpe dig, og det bliver de kun hvis der arbejdes med dem.

3253 replies

Kommentarer er lukkede.